Co nabízíme | PG logistic – Jsme odborníky na optimalizaci firemních procesů. S týmem se zaměřujeme na snižování nákladů spojených s logistikou. Naší vášní je efektivní využití ERP (Helios) a WMS systémů.

Nacházíte se zde: www.pglogistic.cz » Menu » Co nabízíme

Co nabízíme

LOGISTICKÝ AUDIT


LOGISTICKÝ AUDIT

OPTIMALIZACE


OPTIMALIZACE

ZÁSOB


SKLADŮ A VÝROBNÍCH ZÁSOB


FIREMNÍCH PROCESŮ

HELIOS iNUVIO


ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

INTERIM 


ON-LINETRÉNINK


 

Nejlepší řešení jsou ta jednoduchá

 

LOGISTICKÝ AUDIT

LOGISTICKÝ AUDIT

Logistický audit je komplexní diagnostika logistických procesů a funkcí podniku či organizace. Jejím účelem je stanovení opatření k nápravě logistického řízení, a tím přispět k zvýšení výkonnosti auditované společnosti. Součástí logistického auditu je vždy „Akční plán“ změn, a to včetně identifikace přínosů.

Metodika logistického auditu je postavená na následujících základních principech:


PRINCIP 
OBJEKTIVITY

Veškeré informace a data využitá pro audit musejí mít objektivně ověřitelný zdroj a musí se opírat o pravdivé a v praxi reálně existující děje, procesy a skutečnosti.


PRINCIP 
NEZÁVISLOSTI AUDITORA

Zpracovatel auditu není ovlivňován osobními ani jinými politickými, obchodními či finančními zájmy třetích osob, jež by mohly mít vliv na závěry auditu formulované ve vztahu k auditované firmě.


PRINCIP 
UTAJENÍ OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace a údaje obchodního, personálního a strategického charakteru jsou ve formě závěrečné zprávy předávány auditorem pouze zadavateli auditu. Tyto informace nesmí být jakoukoli formou sdělovány třetím osobám.


PRINCIP 
NÁSLEDNÉHO ŘEŠENÍ

Výstupem auditu není jen konstatování slabých stránek a úzkých míst logistického systému, ale i vytyčení dalšího postupu a směru řešení k odstranění těchto nedostatků.


PRINCIP 
OPAKOVATELNOSTI

Dodržením metodiky pro realizaci logistického auditu musí být zajištěno, že při opakování auditu s odstupem například jednoho až dvou let bude zajištěna kompatibilita výstupů formulovaných v závěrečné zprávě auditu.


PRINCIP 
KONTROLOVATELNOSTI VÝSTUPŮ

Závěrečná zpráva logistického auditu bude po formální i po obsahové odborné stránce překontrolována jiným, nezávislým členem Komory logistických auditorů.

Logistický audit je prováděn na základě metodiky Komory logistických auditorů.

 

 

 

 

 KLA

 

Manažer

 nahoru

OPTIMALIZACE

OPTIMALIZACE
ZÁSOB

Řada společností se potýká s rostoucí vázaností finančních prostředků v zásobách. V rámci svého fungování máme vytvořeny výpočtové modely pro optimální nastavení a řízení zásob s cílem snížit jejich hodnotu.

Na základě vícedimenzní analýzy dat klienta NAVRHNEME VŽDY INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ pro nastavení pojistné zásoby, optimální a maximální hodnoty skladu. Pokud je to nutné, vytvoříme i nástavbu nad klientův informační systém, který umožňuje efektivně zásoby řídit. Díky tomuto způsobu jsme schopni poměrně v krátké době (do šesti měsíců) snížit hodnotu zásob. Výsledky optimalizace zásob klienta ukazuje následující graf.

OPTIMALIZACE SKLADŮ
A VÝROBNÍCH LAYOUTŮ

Nárůst objemu prodeje (případně i výroby) je doprovázen nutností zefektivnit celkovou návaznost skladových, výrobních a obslužných prostor. V tomto případě přichází na řadu optimalizace Lay Outu. Prvním krokem bývá vždy analýza aktuálního stavu v kontextu s očekávanou změnou. Cílem každé optimalizace je snížení objemu času nutného pro zajištění činností. Na základě navržených změn vždy vytváříme 3D model s cílem maximálně ověřit realizovatelnost navržené změny. A následně v rámci work shopu u klienta provádíme i simulaci rozmístění v daném prostoru. V rámci realizace jsme schopni doporučit i vhodné vybavení, manipulační prostředky atd.

OPTIMALIZACE
FIREMNÍCH PROCESŮ

Procesy a jejich úloha ve společnostech je významná, přesto často dochází k opomenutí jejich optimalizace. Tím dochází k situaci, kdy se procesy pouze zesložiťují. Výsledkem pak může být, že se celé soukolí ocitne v chaosu reportů, KPI´s . Případně nastane obrácený efekt, kdy naopak nikdo procesy netvoří a vše běží „setrvačností“až do úplného zastavení. Štíhlé procesy – tedy procesy, které napomáhají k efektivnímu fungování, jsou tou správnou cestou. Realizujeme optimalizaci procesů s využitím vizuálních nástrojů. Vizualizovaný proces je přehledný a lépe řiditelný.

nahoru

 

 

 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

 IMPLEMENTACE ERP HELIOS iNUVIO

 

Implementujeme ERP systémy Helios. Především ERP Helios iNuvio dále pak i verze Easy a RED. Jsem implementačním partnetem společnosti Asseco Solutions a.s.

V rámci implementace zastřešujeme tyto oblasti: 

/  výroba

/  nákup a prodej včetně CRM

/  skladování a  logistika

/  ekonomika, účetnictví

/  řízení lidských zdrojů a mzdy

Pro identifikaci procesů v ramci předimplementační analýzy využíváme principy logistického auditu v kombinaci s dalšími metodami. Naše zkušenosti z řady úspěšně realizovaných projektů z různých oborů (například z oblastí potravinářství, kovovýroby, slévárenství, textilního a dřevozpracujícího průmyslu a velkoobchodu) nám umožňují navrhnout pro vás odpovídající řešení implementace.

Při implementaci klademe důraz na proveditelnost navržených řešení.

 

nahoru

Nejlepší řešení
jsou ta jednoduchá

ON-LINE MENTORING

INTERIM

MANAGAMENT

Co je interim managament
a kdo je interim manažer?

Interim management
(z latinského interim, dočasně) je v podstatě pronájem manažera na předem dohodnutou dobu, s pevně danými úkoly a cíli. Základy interim managementu vznikly v sedmdesátých letech v Nizozemsku, a to díky nepružnému trhu práce. V České republice je interim management dosud téměř neznámým pojmem. Jsme členy České asociace interim managamentu a fungujeme v rámci pravidel této asociace.

Interim management
(management „na mezidobí“) je exekutivní forma poradenské služby, která probíhá v sídle, nebo středisku objednatele a je zaměřena na dosažení konkrétních výsledků v oblasti řízení a strategie svěřené oblasti.

Interim manažer je odpovědný za postupné naplňování předem stanovených a průběžně aktualizovaných cílů (výstupů), a jsou na něj proto delegovány dostatečné pravomoci manažerského typu. Jejich uplatnění může být přímé (exekuce vlastních rozhodnutí), nebo nepřímé, pomocí koučování kmenových zaměstnanců.

 

  

nahoru • ZVU   
 • VAN LEEUWEN   
 • UNICO MODULAR   
 • THIMM   
 • SOLODOOR   
 • SFS   
 • RM GASTRO   
 • NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE   
 • NOMINAL   
 • KAŠPERSKÉ HORY   
 • EWALS CARGO CARE   
 • ENBRA   
 • DOPRAVNÍ PODNIK HLAVNÍHO MĚSTA PRAHA   
 • BOS   
 • BAST   
 • CEVE fotolab   
 • Zdemar   
 • Ambiente   
 • Zanini   
 • UJV   
 • Molson Coors   
 • Sklopísek Střelec   
 • Schafer Menk   
 • Národní Galerie   
 • Pro Doma   
 • VOK Beroun   
 • Kovosvit MAS   
 • Lakovna Hajdík   
 • Krpa   
 • Fezko   
 • Dioss   
 • Dekos   
 • Baxter   
 • Aries   
 • Scandinavian Tobaco   
 • VaS   
 • SETTO spedition   
 • SGL   
 • British American Tobacco   
 • T-Mobile   
 • Green Ways   
 • Bohemia Sekt   


Nejlepší řešení jsou ta jednoducháPG logistic


 

mobil telefon e-mail  skype  twitter


komora logistických auditorů  Projektový manažer roku

CO NABÍZÍME

VIZE

REFERENCE

STALO SE

KONTAKTY

GDPR/COOKIES

MAVIE - PATIČKA

 


Užíváme funkční-nutná cookies, abychom Vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.
VÍCE O COOKIES.

PG Logistic © 2024 webdesign by jacha®.cz  |  Powered by AYNI CMS © tkl.cz