Logistický audit | PG logistic - logistický audit,optimalizace zásob


Hlavní navigace

Nacházíte se zde: www.pglogistic.cz  » Co nabízíme  » Logistický audit

Logistický audit

Logistický audit  je  komplexní diagnostika logistických procesů a funkcí podniku či organizace. Jejím účelem je stanovení opatření k nápravě logistického řízení, a tím přispět k zvýšení výkonnosti auditované společnosti.  Součástí logistického auditu je vždy „Akční plán“ změn, a to včetně identifikace přínosů.

Metodika logistického auditu je postavená na následujících základních principech:

Princip objektivity
Veškeré informace a data využitá pro audit musejí mít objektivně ověřitelný zdroj a musí se opírat o pravdivé a v praxi reálně existující děje, procesy a skutečnosti.

Princip nezávislosti auditora
Zpracovatel auditu není ovlivňován osobními ani jinými politickými, obchodními či finančními zájmy třetích osob, jež by mohly mít vliv na závěry auditu formulované ve vztahu k auditované firmě.

Princip utajení obchodních údajů
Veškeré informace a údaje obchodního, personálního a strategického charakteru jsou ve formě závěrečné zprávy předávány auditorem pouze zadavateli auditu. Tyto informace nesmí být jakoukoli formou sdělovány třetím osobám.

Princip následného řešení
Výstupem auditu není jen konstatování slabých stránek a úzkých míst logistického systému, ale i vytyčení dalšího postupu a směru řešení k odstranění těchto nedostatků.

Princip opakovatelnosti
Dodržením metodiky pro realizaci logistického auditu musí být zajištěno, že při opakování auditu s odstupem například jednoho až dvou let bude zajištěna kompatibilita výstupů formulovaných v závěrečné zprávě auditu.

Princip kontrolovatelnosti výstupů
Závěrečná zpráva logistického auditu bude po formální i po obsahové odborné stránce překontrolována jiným, nezávislým členem Komory logistických auditorů

Logistický audit je prováděn na základě metodiky Komory logistických auditorů.

 

Co je interim managament
a kdo je interim manažer???

Interim management (z latinského interim, dočasně) je v podstatě pronájem manažera na předem dohodnutou dobu, s pevně danými úkoly a cíli.
Základy interim managementu vznikly v sedmdesátých letech v Nizozemsku, a to díky nepružnému trhu práce. V České republice je interim management dosud téměř neznámým pojmem. Jsme členy České asociace interim managamentu a fungujeme v rámci pravidel této asociace.

Interim management (management „na mezidobí“) je exekutivní forma poradenské služby, která probíhá v sídle, nebo středisku objednatele a je zaměřena na dosažení konkrétních výsledků v oblasti řízení a strategie svěřené oblasti.

Interim manažer je odpovědný za postupné naplňování předem stanovených a průběžně aktualizovaných cílů (výstupů), a jsou na něj proto delegovány dostatečné pravomoci manažerského typu. Jejich uplatnění může být přímé (exekuce vlastních rozhodnutí), nebo nepřímé, pomocí koučování kmenových zaměstnanců.

detail obrázku

detail obrázku     

 • Zdemar
 • Ambiente
 • Zanini
 • UJV
 • Molson Coors
 • Sklopísek Střelec
 • Schafer Menk
 • Národní Galerie
 • Pro Doma
 • VOK Beroun
 • Kovosvit MAS
 • Lakovna Hajdík
 • Krpa
 • Fezko
 • Dioss
 • Dekos
 • Baxter
 • Aries
 • Scandinavian Tobaco
 • VaS
 • SETTO spedition
 • SGL
 • British American Tobacco
 • T-Mobile
 • Green Ways
 • Bohemia Sekt
 •  


Komora logistických auditorů    Projektový manager roku 2010    Člen asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

 

 

 

KONTAKTY

AKTUALITY

VIZE

CO NABÍZÍME

TEAM

REFERENCE

PG ZONES

karkovsky.cz

 
Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek.
Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies SOUHLASÍTE.
PG Logistic 2015 webdesign by jacha.cz
Powered by AYNI CMS © tkl.cz

PG Zones

Náš profil na Twitteru

Konference

Konference